Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm chuẩn ngành Y đa khoa Trường ĐH Y dược TP.HCM lên tới 29,25

Trường ĐH Y dược TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học 2017. Điểm chuẩn ngành Y đa khoa lên tới 29,25.

Điểm chuẩn cụ thể sau:

TT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ
tiêu


(a)
Điểm trúng tuyển

(b)
Tiêu
chí
phụ 1
(c)
Tiêu
chí
phụ 2

(d)

Tổng số TS trúng tuyển

1

52720101

Y đa khoa

391

29.25

9

9.75

404

2

52720103

Y học dự phòng

114

23.5

6.8

7.75

162

3

52720201

Y học cổ truyền

144

25.75

4.6

8.75

194

4

52720301

Y tế công cộng

76

22.25

5.4

5.75

106

5

52720330

Kỹ thuật hình ảnh y học

58

25.25

7.8

8.75

84

6

52720332

Xét nghiệm y học

75

26.25

7.2

8.5

99

7

52720401

Dược học

372

27.5

5.8

9

409

8

52720501

Điều dưỡng

146

24.5

5

7.75

184

9

52720501_02

Điều dưỡng 
chuyên ngành Hộ sinh

78

22.75

5.8

7.25

99

10

52720501_03

Điều dưỡng 
chuyên ngành Gây mê hồi sức

58

24.757.75

79

11

52720503

Phục hồi chức năng

58

24.258

88

12

52720601

Răng hàm mặt

96

29

 4.6

8.5

103

13

52720602

Kỹ thuật Phục hình răng

38

25

9

8.5

48

Cộng

2059

 

Trường ĐH Y dược TP.HCM cũng đưa ra lưu ý: chỉ tiêu sau khi trừ chỉ tiêu tuyển thẳng, dự bị dân tộc và cử tuyển. Điểm trúng tuyển đã cộng điểm ưu tiên về khu vực, đối tượng và ưu tiên xét tuyển. 

Tiêu chí phụ 1 áp dụng cho thí sinh có tổng điểm bằng điểm trúng tuyển, dựa vào điểm Ngoại ngữ trong kỳ thi THPT. Tiêu chí phụ 2 áp dụng cho thí sinh đã áp dụng tiêu chí phụ 1 ở điểm (c), trong đó điểm Hóa học áp dụng cho ngành Dược học; điểm Sinh học áp dụng cho các ngành còn lại.

Lê Huyền

 
 
 

Tin liên quan