Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm chuẩn chính thức ĐHQG Hà Nội

logo VietNamNet - ĐH Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn 2018 tất cả các ngành, trường trực thuộc.

Điểm chuẩn trường đại học Quốc gia Hà Nội 2018

Điểm chuẩn trường đại học Quốc gia Hà Nội 2018

 

Nguyễn Thảo