Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cao nhất là 28,25

 - ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển ĐH năm 2017 với tiêu chí phụ. Ngành cao nhất lấy tới 28,25. 

Năm nay, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sử dụng 2 tiêu chí phụ là tổng điểm của 3 môn thi, chưa kể điểm ưu tiên. Tiêu chí phụ thứ 2 là ưu tiên nguyện vọng.

 


Điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cao nhất  là 28,25

Lê Văn