Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cao nhất 21

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã công bố điểm chuẩn 2018. Ngành thấp nhất 15, cao nhất 21 điểm.

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cao nhất 21
Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cao nhất 21
 
Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cao nhất 21
Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cao nhất 21
Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cao nhất 21
Ảnh:

Lê Huyền