Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm chuẩn Trường ĐH Giao thông vận tải năm 2018 thấp nhất là 14

- Trường ĐH Giao thông vận tải vừa công bố điểm chuẩn vào đại học hệ chính quy năm 2018.

Theo đó, năm 2018, có không ít ngành học của trường có mức điểm chuẩn chỉ từ 14 đến 15 điểm. Các ngành có điểm chuẩn thấp nhất là 14 điểm

Cụ thể mức điểm chuẩn từng ngành và các tiêu chí xét tuyển như sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Giao thông vận tải năm 2018 thấp nhất là 14
Điểm chuẩn Trường ĐH Giao thông vận tải năm 2018 thấp nhất là 14
Điểm chuẩn Trường ĐH Giao thông vận tải năm 2018 thấp nhất là 14
Điểm chuẩn Trường ĐH Giao thông vận tải năm 2018 thấp nhất là 14
Điểm chuẩn Trường ĐH Giao thông vận tải năm 2018 thấp nhất là 14
 

Thanh Hùng

Điểm chuẩn 2018 của Học viện Cảnh sát nhân dân cao nhất là 27,15

Điểm chuẩn 2018 của Học viện Cảnh sát nhân dân cao nhất là 27,15

Học viện Cảnh sát nhân dân vừa công bố điểm chuẩn 2018 hệ đại học chính quy.

Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân công bố điểm chuẩn 2018

Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân công bố điểm chuẩn 2018

Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân đã công bố điểm chuẩn 2018.

Điểm chuẩn chính thức ĐHQG Hà Nội

Điểm chuẩn chính thức ĐHQG Hà Nội

ĐH Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn 2018 tất cả các ngành, trường trực thuộc.

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2018

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2018

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2018.

Điểm chuẩn ĐH Công nghệ cao nhất là 23,75

Điểm chuẩn ĐH Công nghệ cao nhất là 23,75

Điểm chuẩn 2018 cao nhất của ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội là 23,75 điểm cho ngành Công nghệ thông tin.

Điểm chuẩn chính thức Học viện Tài chính

Điểm chuẩn chính thức Học viện Tài chính

Điểm chuẩn 2018 Học viện Tài chính cao nhất là 27,72 điểm, trong đó môn tiếng Anh nhân hệ số 2