Điểm chuẩn Truờng ĐH Luật TP. HCM

- Sau khi Bộ GD- ĐT công bố điểm sàn ĐH năm 2011. Hội đồng tuyển sinh Truờng ĐH Luật TP. HCM đã họp và quyết định điểm chuẩn vào các ngành hệ ĐH chính qui.

Duới đây là điểm chuẩn cho các ngành dành cho thí sinh KV3- HSPT ( không có môn nào bị điểm 0)

Đối với  ngành Luật

Điểm chuẩn xét tuyển vào chuyên ngành Luật Thương mại, Luật Dân sự và Luật Quốc tế

STTKhối thiĐiểm xét tuyển nguyện vọng 1
1A15.5
2C17.5
3D116.0
4D315.5

Điểm chuẩn xét tuyển theo NV1 của các chuyên ngành Luật Hình sự và Luật Hành chính

STTKhối thiĐiểm xét tuyển nguyện vọng 1
1A15.0
2C17.0
3D115.5
4D315.5

Thí sinh có NV1 vào chuyên ngành Luật Thương mại, Luật Dân sự và Luật Quốc tế có điểm thi thấp hơn điểm chuẩn của chuyên ngành này nhưng đạt điểm xét tuyển vào ngành luật sẽ được xét tuyển vào các chuyên ngành Luật Hình sự và Luật Hành chính. Cụ thể: đối với Khối A: đạt 15,0 điểm, đối với Khối C: đạt 17,0 điểm và đối với Khối D1: đạt 15,5.

Điểm chuẩn xét tuyển đối với ngành Quản trị kinh doanh

STTKhối thiXét tuyển nguyện vọng 1
1A15.0
2D116.0
3D315.5

Riêng đối với thí sinh dự thi khối D1 có điểm thi đạt 15,5 điểm và đã có Đơn đăng ký ngành Quản trị - Luật là nguyện vọng bổ sung sẽ được nhà trường xét tuyển vào học ngành này.

Điểm chuẩn xét tuyển đối với ngành Quản trị - Luật:

STTKhối thiĐiểm xét tuyển nguyện vọng 1
1A15.0
2D115.5
3D315.5

Điểm sàn xét tuyển vào Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minhnăm 2011 theo nguyện vọng 2 được quy định như sau:

Khối thi xét tuyển NV2: Khối A, C, D1 và D3.

Chỉ tiêu xét tuyển:

 

 Đối với ngành Luật (gồm các chuyên ngành: Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính và Luật Quốc tế):335 chỉ tiêu, trong đó:

 Khối A: 115 chỉ tiêu;

 Khối C: 100 chỉ tiêu;

 Khối D1 và D3: 120 chỉ tiêu.

 Đối với ngành Quản trị kinh doanh: 40 chỉ tiêu, trong đó:

 Khối A: 15 chỉ tiêu;

 Khối D1 và D3: 25 chỉ tiêu.

 Đối với ngành Quản trị - Luật: 40 chỉ tiêu, trong đó:

 Khối A: 15 chỉ tiêu

Khối D1 và D3: 25 chỉ tiêu.

Điểm xét tuyển:

 Đối với Khối A: từ 15,5 điểm trở lên và không có môn thi nào bị điểm 0;

 Đối với Khối C: từ 17,5 điểm trở lên và không có môn thi nào bị điểm 0

 Đối với Khối D1 và D3: từ 16,0 điểm trở lên và không có môn thi nào bị điểm 0. Đây là điểm xét tuyển dành cho thí sinh thuộc KV3 - HSPT. Điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,5 điểm.

Huơng Giang - Diệu Thanh

  • Chủ đề :