Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

ĐH Thương mại công bố điểm chuẩn 2017, cao nhất 24,5

 - Trường ĐH Thương mại công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2017 vào trường. 

Theo đó, ngành có mức điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất vào trường ĐH Thương mại năm nay là 24,5 điểm. Ngành thấp nhất là 22 điểm.

Mức điểm chi tiết các ngành như sau:

ĐH Thương mại công bố điểm chuẩn 2017, cao nhất 24,5
(Bấm  vào hình xem kích thước lớn)
 
ĐH Thương mại công bố điểm chuẩn 2017, cao nhất 24,5
(Bấm vào hình để xem kích thước lớn)

Trường sử dụng 2 tiêu chí phụ, tùy theo từng ngành đào tạo.

ĐH Thương mại công bố điểm chuẩn 2017, cao nhất 24,5

Lê Văn