Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm chuẩn vào Học viện Nông nghiệp VN: Cao nhất là 24 điểm xét theo học bạ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển theo học bạ. Mức điểm dao động từ 18 - 24.

 Điểm xét tuyển là tổng điểm TBC của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên.

Điểm trúng tuyển cụ thể từng ngành như sau:

 
Điểm chuẩn vào Học viện Nông nghiệp VN: Cao nhất là 24 điểm xét theo học bạ
Điểm chuẩn vào Học viện Nông nghiệp VN: Cao nhất là 24 điểm xét theo học bạ

Lê Huyền