Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển 32 ngành của Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM vừa công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển cho 32 ngành đào tạo theo kết quả thi THPT quốc gia 2018. Ngành Công nghệ thực phẩm có mức nhận hồ sơ cao nhất 17 điểm, các ngành còn lại 15-16 điểm.

Cụ thể như sau:

 
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển 32 ngành của Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển 32 ngành của Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM

 Lê Huyền