Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm sàn xét tuyển Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM từ 14-16

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia từ 14-16 điểm.

Theo đó, có 5 ngành nhận hồ sơ từ 16 điểm trở lên gồm: Kinh tế vận tải, Kinh tế xây dựng, Khai thác vận tải, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật cơ khí và Kỹ thuật xây dựng. Các ngành còn lại xét tuyển thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên.

Điểm đủ điều kiện xét tuyển là mức điểm tối thiểu tính tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số) và bao gồm điểm ưu tiên (nếu có).

 
Điểm sàn xét tuyển Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM từ 14-16
Điểm sàn xét tuyển Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM từ 14-16
Điểm sàn xét tuyển Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM từ 14-16

Lê Huyền