Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm sàn xét tuyển Trường ĐH Sài Gòn từ 15-18

Trưa 17/7, Trường ĐH Sài Gòn công bố điểm sàn xét tuyển đại học 2018. Các ngành có điểm sàn là 15-16. Riêng ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên có điểm sàn 18 điểm.

Theo đó, điểm sàn xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi (không nhân hệ số môn chính) + điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng. Trường chia ra ba mức điểm như sau: 

Các ngành có điểm sàn 15 điểm gồm: 

-  Quản lý giáo dục

-  Quốc tế học

-  Thông tin - thư viện

-  Quản trị văn phòng

-  Khoa học môi trường

-  Toán ứng dụng

-  Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông

-  Công nghệ kĩ thuật môi trường

-  Kĩ thuật điện

-  Kĩ thuật điện tử - viễn thông

Các ngành có điểm sàn 16 điểm

 

-  Thanh nhạc

-  Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch)

-  Tâm lí học

-  Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch)

-  Quản trị kinh doanh

-  Kinh doanh quốc tế

-  Tài chính - Ngân hàng

-  Kế toán

-  Luật

-  Kỹ thuật phần mềm

-  Công nghệ thông tin

-  Công nghệ thông tin (chất lượng cao)

-  Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

 Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên có điểm sàn 18 điểm

Lê Huyền