Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Học phí Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cao nhất 44 triệu mỗi năm

Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chính thức ký văn bản thông qua hai mức học phí trong năm học mới. Mức thu cao nhất là 44 triệu/năm/sinh viên cho thí sinh không có hộ khẩu TP.HCM.

Trường quy định 2 mức học phí cho hai đối tượng là thí sinh có hộ khẩu TP.HCM và thí sinh có hộ khẩu tại địa phương khác.

Thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM sẽ có 3 mức thu khác nhau gồm: chưa thực hiện tự chủ, khi thực hiện tự chủ đào tạo theo nhu cầu của UBND TP.HCM và khi thực hiện tự chủ không đào tạo theo nhu cầu của thành phố này.

Với thí sinh không phải hộ khẩu TP.HCM học phí được phân thành 2 loại chưa thực hiện tự chủ và khi thực hiện tự chủ. Trong đó mức học phí cao nhất lên tới 44 triệu đồng/năm/sinh viên khi tự chủ tài chính.

 

Cụ thể như sau:

Học phí Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cao nhất 44 triệu mỗi năm
Học phí Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cao nhất 44 triệu mỗi năm

 Lê Huyền