Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Học viện Ngân hàng xét tuyển hồ sơ từ 15,5 điểm

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017, Hội đồng tuyển sinh Học viện Ngân hàng cho biết mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia từ điểm sàn toàn quốc.

Cụ thể, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT với hệ đại học chính quy năm 2017 tại Hà Nội như sau:

Học viện Ngân hàng xét tuyển hồ sơ từ 15,5 điểm

 

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển tại Phú Yên và Bắc Ninh như sau:

Học viện Ngân hàng xét tuyển hồ sơ từ 15,5 điểm

  • Thanh Hùng