Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Long An có 23 điểm 10 thi THPT quốc gia

Thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh Long An cho biết tỉnh này có 23 bài thi THPT quốc gia đạt điểm 10.

Ông Phạm Văn Thở, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT Long An, cho biết Sở đã hoàn thành công tác chấm thi cũng như các thủ tục và gửi dữ liệu về Bộ GD-ĐT. 

Về điểm thi, theo thống kê có 23 điểm 10, cụ thể như sau:

Môn Hoá có 9 điểm 10; Môn Sinh có 4 điểm 10; Môn Lịch sử có 1 điểm 10; Môn Địa lý có 2 điểm 10; Môn Giáo dục công dân có 5 điểm 10; Môn Tiếng Anh có 2 điểm 10. 

Môn Toán có 5 bài thi đạt điểm 9,8. 

Riêng môn Ngữ văn, trong hơn 13.000 bài thi có 1 bài thi đạt điểm 9,5.

 
Long An có 23 điểm 10 thi THPT quốc gia

Phổ điểm đạt từ điểm 5 trở lên có số bài và số tỷ lệ như sau: Môn Ngữ Văn 11.318/ 13.059 (tỷ lệ 86,67%); Môn Toán 7.399/ 13.167 (tỷ lệ 56,19%); Môn Lý 5.005/ 9.311 (tỷ lệ 53,75%); Môn Hoá 4.953/ 9.334 (tỷ lệ 53,06%); Môn Sinh 3.682/ 9.250 (tỷ lệ 39,81%); Môn Sử 2.137/ 5.896 (tỷ lệ 36,24%); Môn Địa 4.710/ 5.697 (tỷ lệ 82,68%); Môn Giáo dục công dân 4.316/ 4.330 (tỷ lệ 99,68%); Môn Tiếng Anh 3.790/ 11.154 (tỷ lệ 33,98%).

Long An có 23 điểm 10 thi THPT quốc gia
Tỷ lệ các môn thi

Cả tỉnh chỉ có 10 bài thi bị điểm liệt.

Lê Huyền

 
 
 

Tin liên quan