Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Nghiêm cấm ra đề thi và kiểm tra sai quy định, vượt chương trình

Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các Sở GD-ĐT và các trường THPT trực thuộc về việc ra đề và tổ chức kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học.


Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá thường xuyên và học kỳ theo đúng các quy định của Bộ, đảm bảo tính chính xác, khoa học, phù hợp với đối tượng học sinh.

Cùng đó, rà soát, đánh giá toàn bộ hoạt động ra đề, tổ chức kiểm tra, đánh giá trong thời gian vừa qua và xử lý nghiêm khắc, dứt điểm những sai phạm nếu có.

 

Bộ GD-ĐT cũng nghiêm cấm việc ra đề và tổ chức kiểm tra, đánh giá sai quy định, vượt quá yêu cầu của chương trình.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có Công văn về việc hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017, trong đó yêu cầu các Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường trung học thực hiện nghiêm túc về dạy học và kiểm tra, đánh giá; tuân thủ việc xây dựng ma trận đề kiểm tra một tiết và kiểm tra cuối học kỳ; đảm bảo kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan.

Tuy nhiên vẫn có một số địa phương, cơ sở giáo dục chưa thực hiện nghiêm túc, việc ra đề kiểm tra còn thiếu tính chính xác, vượt quá yêu cầu của chương trình; hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá không phù hợp với mục đích và đối tượng học sinh làm ảnh hưởng không tốt đến chất lượng dạy -học; tạo áp lực không đáng có cho giáo viên và học sinh, gây băn khoăn, bức xúc trong xã hội.

Thanh Hùng