Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm thi THPT quốc gia môn Lịch sử trung bình toàn quốc là 3.8; gần 84% thí sinh dưới 5

 - Phổ điểm môn Lịch sử  dưới đây được tính toán dựa trên kết quả điểm thi THPT quốc gia 2018 do Bộ GD-ĐT công bố sáng ngày 11/7.

Theo đó, điểm trung bình toàn quốc của môn này là là 3,8; thấp hơn hẳn so với mức điểm của năm 2017 và 2016.

Phổ điểm chính thức sẽ được Bộ GD-ĐT hoàn thiện và công bố sau ngày 11/7.

 
Điểm thi THPT quốc gia môn Lịch sử trung bình toàn quốc là 3.8; gần 84% thí sinh dưới 5
Phổ điểm môn Lịch sử thi THPT quốc gia 2018

BAN GIÁO DỤC