Rà soát các cơ sở đào tạo tiến sĩ từ 2013 tới nay

 - Bộ GD-ĐT thông báo tiến hành rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo tiến sĩ từ năm 2013 tới nay.

Theo đó, việc rà soát này được thực hiện nhằm đánh giá việc đào tạo trình độ tiến sĩ của cơ sở đào tạo và từng ngành đào tạo, đồng thời bổ sung và cập nhật cơ sở dữ liệu về đào tạo trình độ tiến sĩ trong cả nước.

Rà soát các cơ sở đào tạo tiến sĩ từ 2013 tới nay

Các nội dung Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo báo cáo về Bộ bao gồm: Năm bắt đầu đào tạo trình độ tiến sĩ, Số ngành tiến sĩ được được phép đào tạo; Tổng số tiến sĩ đã tốt nghiệp từ 2013 đến 2015; Số tạp chí khoa học do Cơ sở đào tạo xuất bản; Cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài liệu phục vụ cho các ngành đào tạo; Các hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của cơ sở đào tạo...

Trong yêu cầu báo cáo cũng nêu rõ các cơ sở đào tạo báo cáo số lượng bài báo khoa học, hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế của cơ sở đào tạo từ năm 2013 đến nay.

 

Công văn của Bộ GD-ĐT cũng nêu rõ, các nội dung báo cáo nếu được quy định trong Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 thì phải được cập nhật vào cơ sở dữ liệu công khai của cơ sở đào tạo theo quy định để giám sát, đối chiếu trong đánh giá.

Ngoài nộp báo cáo tổng hợp theo bảng mẫu, các cơ sở đào tạo cũng phải nhập thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT. Theo nội dung công văn, các cơ sở phải hoàn thành việc báo cáo trước ngày 30/6.

Cơ sở đào tạo không gửi báo cáo, không kê khai online đúng hạn, nội dung báo cáo không thống nhất với dữ liệu công khai của cơ sở đào tạo hoặc giảng viên trùng với cơ sở đào tạo khác mà không có minh chứng là vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 39 Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Khoản 5 Điều 50 Luật Giáo dục đại học, vì vậy, không đảm bảo điều kiện để được xem xét đánh giá và sẽ bị đình chỉ tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010, công văn nêu rõ.

Lê Văn

 
 
 

Tin liên quan