Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Sắp có đề án mới đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài thay thế Đề án 911

 - Bộ GD-ĐT đang được giao xây dựng đề án thay thế Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 hay còn gọi là Đề án 911.

Thông tin được nêu tại công văn của Cục Đào tạo nước ngoài gửi tới các cơ sở giáo dục ĐH yêu cầu cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ của các nơi này hôm 25/5.

Theo đó, Cục Đào tạo với nước ngoài được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phân công chủ trì xây dựng đề án mới.

Dự kiến, đề án mới có tên là “Đề án đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2017-2030”.

Sắp có đề án mới đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài thay thế Đề án 911
Đề án mới thay thế Đề án 911 sẽ tuyển sinh từ năm 2017.
 

Việc thu thập thông tin về trực trạng, nhu cầu đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ theo Cục Đào tạo nước ngoài là nhằm phục vụ công tác xây dựng đề án mới đảm bảo tính khả thi, hiệu quả trong quá trình triển khai.

Đề án mới sẽ được tình lên Chính phủ phê duyệt dự kiến là tháng 6/2017 và có thể bắt đầu tuyển sinh từ năm 2017.

Đề án 911 được triển khai từ năm 2013, theo kế hoạch đề án này sẽ thực hiện tới năm 2020. Tuy nhiên, cuối tháng 12/2016, Bộ GD-ĐT ra thông báo dừng tuyển sinh theo đề án này để xây dựng đề án mới thay thế.

Lê Văn

 
 
 

Tin liên quan