Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

Mức cho vay tối đa đối với mỗi học sinh, sinh viên sẽ tăng từ 1,25 triệu đồng/ tháng lên 1,5 triệu đồng/ tháng kể từ ngày 15/6/2017.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 751/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV). 

Theo quyết định mới, mức cho vay tối đa là 1,5 triệu đồng/ tháng/ HSSV, tăng thêm 250 nghìn đồng/ tháng/ HSSV so với mức cũ đã áp dụng từ 9/1/2016.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí cấp đủ nguồn vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.

 

Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu  hồi nợ vay theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2017, áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Chính sách tín dụng ưu đãi cho vay vốn đối với HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện được gần 10 năm. Với chính sách này, đã có hàng triệu HSSV nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vay vốn để đi học, tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định cuộc sống và đóng góp cho xã hội. 

Ngân Anh