Đồng ý chủ trương thành lập Học viện Múa Việt Nam

- Thủ tướng đã đồng ý chủ trương thành lập Học viện Múa Việt Nam trên cơ sở Trường CĐ Múa Việt Nam.

Đồng ý chủ trương thành lập Học viện Múa Việt Nam
Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

Cụ thể theo công văn số 1986/TTg-KGVX, xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập Học viện Múa Việt Nam trên cơ sở Trường CĐ Múa Việt Nam. Học viện Múa Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Việc thành lập Học viện Múa Việt Nam gắn với tự cân đối, điều chỉnh đội ngũ trong biên chế được giao của trường, sử dụng hiệu quả kinh phí và cơ sở vật chất hiện có, bảo đảm chất lượng đào tạo ở trình độ đại học.

Đề án thành lập Học viện Múa Việt Nam sẽ do Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định trước khi trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Thanh Hùng