Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Trường cao đẳng ký hợp đồng tìm việc cho gần 500 sinh viên

Lãnh đạo Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn vừa ký gần 500 bản hợp đồng cam kết lo việc làm với sinh viên. Sau 4 tháng sinh viên tốt nghiệp, nếu không giới thiệu được việc làm trường sẽ hoàn trả 50% học phí.

Theo cam kết này, trường chịu trách nhiệm gắn kết với doanh nghiệp, các đơn vị tuyển dụng trong việc tham gia xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng giáo trình; đảm bảo đơn vị thực tập, kiến tập đúng chuyên ngành; đánh giá kết quả học tập của sinh viên và tạo nguồn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

Trong trường hợp không giới thiệu được việc làm khi sinh viên tốt nghiệp sau 4 tháng, trường sẽ hoàn trả 50% học phí hoặc sẽ dạy miễn phí bổ sung kiến thức cho sinh viên với thời gian 4 tháng, tương đương 10 tín chỉ.

Sau 4 tháng sinh viên tốt nghiệp trường không giới thiệu được việc làm sẽ hoàn trả 50% học phí 

Trách nhiệm của sinh viên là phải tốt nghiệp đúng hạn, hoàn thành các tiêu chí về chuẩn đầu ra do trường quy định, đảm bảo kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm sau khi tốt nghiệp.

 

Có gần 500 sinh viên tham gia ký cam kết với trường, trong đó nhiều khối ngành có số sinh viên ký cam kết cao như chăm sóc sức khỏe 78 em, kinh tế 87 em, kỹ thuật công nghệ 78 em, công nghệ ô tô 72 em, tiếng nước ngoài 136 em…

Ông Lê Lâm, Hiệu trưởng Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn, cho biết trường làm việc này vì cảm thấy "rất đau lòng" khi tại lễ tốt nghiệp năm ngoái, một sinh viên đã nói rằng “tốt nghiệp là thất nghiệp”.

Trước ý kiến “bao tiêu” đầu ra sẽ khiến cho sinh viên thụ động do nghĩ học xong thì có việc, ông Lâm khẳng định các điều khoản ghi trong hợp đồng đã tạo cho sinh viên sự năng động. Nhà trường cam kết với sinh viên, nhưng sinh viên cũng phải thực hiện những điều khoản đã thỏa thuận. Đây là những điều kiện động chứ không phải điều kiện tĩnh. Một bộ phận độc lập sẽ giám sát việc thực hiện hợp đồng này.

Ông Lâm cũng thừa nhận với việc đưa ra hợp đồng, trường sẽ phải chịu rủi ro tương đối lớn. Tuy nhiên đây là cách để trường thực hiện trách nhiệm với sinh viên và xã hội.

Lê Huyền