Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Trường ĐH Đà Lạt công bố điểm chuẩn

Trường ĐH Đà Lạt vừa công bố điểm chuẩn 2017. Một vài ngành có mức điểm ngoài 20, đại đa số các ngành đều nhận điểm chuẩn bằng điểm sàn.

Điểm chuẩn như sau:

STT

Tên ngành học

Điểm chuẩn

Toán học

15.5

Sư phạm Toán học

23.0

Công nghệ thông tin

15.5

Vật lý học

15.5

Sư phạm Vật lý

18.5

CNKT điện tử, truyền thông

15.5

Kỹ thuật hạt nhân

17.0

Hóa học

15.5

Sư phạm Hóa học

17.0

10 

Kế toán

15.5

11 

Sinh học

15.5

12 

Sư phạm Sinh học

16.5

13 

Nông học

15.5

14 

Công nghệ sinh học

15.5

15 

Khoa học môi trường

15.5

16 

Công nghệ sau thu hoạch

15.5

17 

Quản trị kinh doanh

17.0

18 

Luật

19.0

19 

Văn hóa học

15.5

20 

Văn học

15.5

21 

Sư phạm Ngữ văn

21.0

22 

Việt Nam học

15.5

23 

Lịch sử

15.5

24 

Sư phạm Lịch sử

17.0

25 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

19.0

26 

Công tác xã hội

15.5

27 

Đông phương học

18.5

28 

Quốc tế học

15.5

29 

Xã hội học

15.5

30 

Ngôn ngữ Anh

17.0

31 

Sư phạm Tiếng Anh

22.5

 

Điểm chuẩn này là điểm của thí sinh KV3 (diện không ưu tiên). Thí sinh được hưởng ưu tiên khu vực và đối tượng theo Quy chế tuyển sinh 2017.

Lê Huyền

 
 
 

Tin liên quan