Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM có điểm chuẩn cao nhất 22,8

Trường ĐH Trường ĐH Kinh tế TP.HCM công bố điểm chuẩn chính thức. Điểm chuẩn cao nhất là 22,8 thuộc về ngành Kinh doanh quốc tế.

Điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành, chuyên ngành bằng nhau đối với các tổ hợp xét tuyển; dành cho thí sinh THPT, khu vực 3.

 Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm đối với thang điểm 10 và tổng điểm tối đa các môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30.

 

Trường công bố danh sách trúng tuyển trên website.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM có điểm chuẩn cao nhất 22,8
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM có điểm chuẩn cao nhất 22,8

Lê Huyền