Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM nhận hồ sơ xét tuyển đại học cao nhất 19 điểm

- Trường ĐH Nông lâm TP.HCM vừa công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học 2018. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển cao nhất là 19 điểm, thấp nhất 15 điểm.

Theo đó trường xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Điểm đủ điều kiện đăng ký xét tuyển (Điểm sàn) với tổng điểm của 3 môn lập thành tổ hợp xét tuyển, chưa nhân hệ số môn chính (đối với ngành Ngôn ngữ Anh) và đã bao gồm điểm ưu tiên (nếu có), cụ thể điểm sàn các ngành như sau: 

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM nhận hồ sơ xét tuyển đại học cao nhất 19 điểm
Trường ĐH Nông lâm TP.HCM nhận hồ sơ xét tuyển đại học cao nhất 19 điểm
Trường ĐH Nông lâm TP.HCM nhận hồ sơ xét tuyển đại học cao nhất 19 điểm
 
Trường ĐH Nông lâm TP.HCM nhận hồ sơ xét tuyển đại học cao nhất 19 điểm
Trường ĐH Nông lâm TP.HCM nhận hồ sơ xét tuyển đại học cao nhất 19 điểm
Trường ĐH Nông lâm TP.HCM nhận hồ sơ xét tuyển đại học cao nhất 19 điểm
Trường ĐH Nông lâm TP.HCM nhận hồ sơ xét tuyển đại học cao nhất 19 điểm

Lê Huyền