Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố điểm chuẩn chính thức

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố điểm chuẩn chính thức. Ngành Công nghệ thông tin (hệ đại trà) có điểm chuẩn cao nhất 21,8.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố điểm chuẩn chính thức
 
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố điểm chuẩn chính thức
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố điểm chuẩn chính thức

Lê Huyền