Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố điểm chuẩn

-  Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố điểm chuẩn theo học bạ và ưu tiên xét tuyển.

Điểm chuẩn như sau:

truong dai hoc su pham ky thuat tp hcm

diem chuan tuyen sinh dai hoc dai hoc su pham ky thiat ho chi minh
 
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố điểm chuẩn
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố điểm chuẩn
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố điểm chuẩn

Lê Huyền