Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Trường ĐH Tài chính Marketing, Học viện Hàng không Việt Nam công bố điểm chuẩn

Trường ĐH Tài chính - marketing và  Học viện Hàng không Việt Nam công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt xét tuyển 1 năm 2017.

Trường ĐH Tài chính Marketing có điểm chuẩn cao nhất là 23,5 là hai ngành marketing và ngành kinh doanh quốc tế.

Hai ngành có điểm chuẩn thấp nhất là 21,25 điểm gồm: ngành bất động sản và ngành hệ thống thông tin quản lý.
Điểm chuẩn đối với các ngành (trừ ngành ngôn ngữ Anh):
Điểm chuẩn trúng tuyển trên là tổng điểm của 3 môn thi/bài thi của tổ hợp xét tuyển (A00, A01, D01, A16) không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên thuộc tất cả các khu vực, các nhóm đối tượng, áp dụng chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành.

Điểm ưu tiên được tính theo Quy chế tuyển sinh hiện hành, cụ thể: mức chênh lệch điểm chuẩn trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0đ (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm đối với thang điểm 10.

Đối với ngành ngôn ngữ Anh điều kiện trúng tuyển: tổng điểm của 3 môn thi thuộc tổ hợp D01, trong đó điểm môn thi tiếng Anh nhân hệ số 2, đạt từ 31,5 điểm trở lên.

Điểm chuẩn trúng tuyển trên đã nhân hệ số 2 điểm môn thi tiếng Anh, đã bao gồm điểm ưu tiên thuộc tất cả các khu vực, các nhóm đối tượng.

 

Điểm ưu tiên được tính: DTT = (4 x DQc) : 3 (trong đó: DTT là điểm ưu tiên thực tế, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân; DQc là điểm ưu tiên xác định theo Quy chế tuyển sinh: mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm đối với thang điểm 10).

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Trường ĐH Tài chính Marketing, Học viện Hàng không Việt Nam công bố điểm chuẩn

Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam:

Trường ĐH Tài chính Marketing, Học viện Hàng không Việt Nam công bố điểm chuẩn

Lê Huyền


 
 
 

Tin liên quan