Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Trường đại học có điểm chuẩn giảm tới 2,25

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn 2017. Điều bất ngờ là chỉ có một ngành có điểm chuẩn tăng, các ngành còn lại đều giảm.

Ngành tăng duy nhất là Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo - tăng 0,5 điểm. Các ngành còn lại đều có điểm chuẩn giảm, trong đó ngành giảm 2,25 điểm như Quản trị kinh doanh, Cấp thoát nước, Công nghệ kỹ thuật môi trường. Ngành Địa chất học, Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên giảm 2 điểm. Các ngành còn lại đều giảm từ 0,5 đến 1,75 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể của trường như sau:

 
diem chuan dai hoc tai nguyen moi truong tp.hcm 2017
Trường đại học có điểm chuẩn giảm tới 2,25

Lê Huyền

 
 
 

Tin liên quan