Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Trường ĐH Tôn Đức Thắng: Ngành dược học có điểm chuẩn cao nhất

Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm chuẩn 2017. Ngành Dược học có điểm chuẩn cao nhất là 25,25 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:

Điểm trúng tuyển

Dược học

25,25

Kinh doanh quốc tế

24,00

Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Marketing)

23,25

Quản trị kinh doanh (CN Quản trị NHKS)

23,50

Luật

24,25

Việt Nam học (CN Du lịch và Lữ hành)

23,00

Việt Nam học (CN Du lịch và Quản lý du lịch)

23,00

Thiết kế công nghiệp

19,00

Điểm môn NK ≥ 5,0

Thiết kế đồ họa

19,00

Điểm môn NK ≥ 5,0

Thiết kế thời trang

19,00

Điểm môn NK ≥ 5,0

Thiết kế nội thất

 19,00

Điểm môn NK ≥ 5,0

Ngôn ngữ Anh

23,00

Ngôn ngữ Trung Quốc

20,50

Ngôn ngữ Trung Quốc (CN Trung – Anh)

21,00

Quản lý thể dục thể thao (CN Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện)

18,00

Kế toán

22,25

Tài chính – Ngân hàng

21,50

Quan hệ lao động

18,00

Xã hội học

20,00

Công tác xã hội

19,00

Bảo hộ lao động

18,00

Khoa học môi trường

18,00

Công nghệ kĩ thuật môi trường (Cấp thoát nước và môi trường nước)

18,00

Toán ứng dụng

18,00

Thống kê

18,00

Khoa học máy tính

21,25

Truyền thông và mạng máy tính

19,75

Kỹ thuật phần mềm

21,25

Kỹ thuật hóa học

19,00

Công nghệ sinh học

21,50

Kiến trúc

20,00

Quy hoạch vùng và đô thị

18,00

Kỹ thuật công trình xây dựng

19,00

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

18,00

Kỹ thuật điện, điện tử

20,00

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

19,00

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

20,00

Chương trình đào tạo trình độ đại học Chất lượng cao ( TP.HCM)

 

Điểm trúng tuyển

Ngôn ngữ Anh

19,25

Kế toán

19,00

Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Marketing)

19,50

Quản trị kinh doanh (CN Quản trị NHKS)

19,25

Kinh doanh quốc tế

20,25

Tài chính – Ngân hàng

18,50

Luật

19,25

Việt Nam học (CN Du lịch và Quản lý du lịch)

19,50

Khoa học môi trường

17,00

Công nghệ sinh học

17,25

Khoa học máy tính

18,00

Kỹ thuật phần mềm

18,00

Kỹ thuật công trình xây dựng

17,00

Kỹ thuật điện, điện tử

17,00

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

17,00

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

17,00

c. Chương trình chất lượng cao ở các cơ sở

Điểm trúng tuyển

CƠ SỞ BẢO LỘC

Ngôn ngữ Anh

18,25

Quản trị kinh doanh (CN Quản trị NHKS)

18,25

Kế toán

18,25

Luật

18,25

Công nghệ sinh học

17,50

Kỹ thuật phần mềm

17,00

CƠ SỞ NHA TRANG

Ngôn ngữ Anh

17,00

Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Marketing)

17,00

Quản trị kinh doanh (CN Quản trị NHKS)

17,00

CƠ SỞ CÀ MAU

Kế toán

17,00

Luật

17,00

Kế toán

17,00

Khoa học môi trường

18,00

Kỹ thuật phần mềm

17,00

Lê Huyền

 
 
 

Tin liên quan