Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Trường ĐH Y dược Cần Thơ nhận điểm xét tuyển từ 17-19 điểm

- Trường ĐH Y dược Cần Thơ công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học năm 2018. Ngưỡng điểm xét tuyển từ 17-19 điểm. 

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 1.300 chỉ tiêu. Trường dành 85% cho thí sinh khu vực ĐBSCL khu vực còn lại tối đa 15%.

Trong đó, chỉ tiêu xét tuyển đợt 1 có 62 chỉ tiêu từ Trường Dự bị dân tộc từ trường dự bị ĐH TP.HCM và Trường Dự bị ĐH dân tộc trung ương Nha Trang. Trong đó ngành Y đa khoa 25 chỉ tiêu, Y học dự phòng 3, Y học cổ truyền 6, Xét nghiệm 7, Dược học 8, Điều dưỡng 7 và Răng hàm mặt 6 chỉ tiêu. Chỉ tiêu từng ngành có thể thay đổi 10% để phù hợp mức điểm chung của khối ngành.

Ngoài ra, ngành Y đa khoa có 150 chỉ tiêu tuyển sinh ngành hiếm (Lao, Phong, Tâm thần, Giải phẫu bệnh, Pháp y) theo quyết định 319 của Thủ tướng Chính phủ theo đề án nhu cầu các tỉnh.

 

Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ như sau: 

Nhóm ngành Y dược (Dược 5 năm; Nhóm ngành Bác sĩ 6 năm) gồm:  Y đa khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Răng Hàm Mặt, Dược học mức điểm tối thiểu là 19 điểm.

Nhóm ngành của nhân (4 năm) gồm: Xét nghiệm y học, Điều dưỡng, Y tế cộng đồng mức điểm tối thiểu là 17 điểm.

Mức điểm này đã bào gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định. Nếu nhiều thí sinh đồng điểm tiêu chí phụ là môn Toán xét từ trên xuống.

Lê Huyền