Điểm sàn Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM từ 15.5 đến 17

- Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học vào Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM từ 15,5 đến 17 điểm.

Tuyển sinh 2017, Thông tin tuyển sinh, Tuyển sinh đại học

Tuyển sinh 2017, Thông tin tuyển sinh, Tuyển sinh đại học

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 2.450 thí sinh. 

 

Trước đó, trong Đề án tuyển sinh công bố hồi tháng 3, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cho biết ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ quy định. Tuy nhiên, sau khi Bộ công bố ngưỡng đầu vào và tham khảo điểm thi năm nay, trường đã thay đổi mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

Lê Huyền


 
 
 

Tin liên quan