Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Tỷ lệ cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp giảm gần 40%

 - Bản tin thị trường lao động do Bộ LĐTB-XH công bố chiều 9/6 cho biết, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên trong quý 1 năm 2017 giảm mạnh so với quý 4 năm 2016.

Cụ thể trong quý 1/2017, số người trong độ tuổi lao động thất nghiệp có trình độ từ đại học trở lên là 138.800 người, giảm 80.000 người so với 218.800 người quý 4/2016 (giảm hơn 36,5%).

Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm trên là 2,79%, giảm mạnh so với 4,43% của quý trước.

Ở nhóm trình độ cao đẳng, số lượng người thất nghiệp của quý 1/2017 là 104.200 người, giảm 20.600 người (giảm 16,5%).

Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm người có trình độ cao đẳng là 6%, vẫn giữ mức cao nhất trong các nhóm.

Ở trình độ trung cấp, số lượng người thất nghiệp quý 1/2017 là 83.200 người, tăng 13.000 người (khoảng 18,5%) so với quý 4/2016.

 

Tỷ lệ thất nghiệp ở trình độ này cung tăng từ 2,74% lên 3,08%.

Ở trình độ sơ cấp nghề, số lượng người thất nghiệp quý 1/2017 là 35.300 người, giảm 4.600 người (khoảng 11,4%).

Tỷ lệ thất nghiệp của trình độ này giảm từ 2,17% xuống còn 2,12%.

Xem nội dung chi tiết trên infographic dưới đây:

Lê Văn

 
 
 

Tin liên quan