Bộ Giáo dục - Đào tạo sẽ chấn chỉnh giấy khen

Bộ Giáo dục - Đào tạo sẽ chấn chỉnh giấy khen

Giấy khen được xét tặng dễ dãi, điểm 10 nhiều còn do một phần thầy cô, nhà trường chấm điểm lỏng tay. Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ rà soát, chấn chỉnh tình trạng này, ông Nguyễn Đức Hữu, Vụ Giáo dục Tiểu học nói với Góc nhìn thẳng.

 
 
Giá vàng