Nước trên Mặt trăng có nguồn gốc từ Mặt trời

Các ht đin tích t Mt tri có th là ngun gc ca nước trong đt đá trên Mt trăng, theo mt nghiên cu mi đây ca các nhà khoa hc thuc trường đi hc Tennessee (M).
Khí hyđrô từ gió mặt trời là nguồn gốc hình thành nước trên Mặt trăn.
K t khi tàu thăm dò ln đu tiên phát hin du hiu ca nước trên Mt trăng trong thp k trước, các nhà khoa hc vn chưa th gii thích nước được mang ti Mt trăng như thế
 
nào. Có nhiu gi thuyết khác nhau được đưa ra, tnh hưởng ca sao chi hay sao băng cho đến khí t núi la trong thi kỳ Mt trăng hình thành cách đây 4,5 t năm.

Trong nghuên cu mi nht trên tp chí khoa hc Nature Geoscience, tiến sĩ Yang Liu và các cng s thuc trường đi hc Tennessee cho rng khí hyđrô được mang ti bi gió Mt tri và sau đó kết hp vi ôxy trong đt đá trên Mt trăng có th ngun gc sinh ra nước trên v tinh t nhiên này.

Các nhà khoa hc đưa ra kết lun trên sau khi h tiến hành kim tra các mu đt đá trên Mt trăng được đưa v Trái đt trong các s mnh tàu thăm dò Apollo 11, 16 và 17 ca Cơ quan vũ tr M (NASA). H phát hin đt đá Mt trăng cha  khong t 200 đến 300 phn triu ca nước và các phân t nước có tên là hydroxyl (HO).

Nhóm nghiên cu sau đó đã dùng máy quang ph đ tính t l khí  hyđrô nhm xác đnh liu chúng có ngun gc t mt thin thch, sao chi, núi la phun trào hay t gió mt tri. Kết qu cho thy t l ca hyđrô rt thp, tương đương vi t l hyđrô được phát hin trong gió mt tri.

 Tiến sĩ Yang Liu và các cng s tin rng phát hin mi ca h có th giúp gii thích ngun gc ca nước xut hin trên Mt trăng.

“Nghiên cu ca chúng tôi cho thy rng băng 2 cc ca Mt trăng có th cha các nguyên t hyđrô có ngun gc t gió Mt tri. Chúng tôi tin rng cơ chế tương t th là nguyên nhân hình thành hp cht hydroxyl trên b mt ca các thiên th khác như sao Thy và thiên thch  Vesta”, tiến sĩ Yang Liu cho biết.

Hà Hương

  • Chủ đề :