Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

2018, Bưu điện Việt Nam nhắm đích doanh thu hơn 22.000 tỷ

Năm 2018, Bưu điện Việt Nam nhắm đích vượt mức doanh thu 22.023 tỷ đồng và quyết tâm thực hiện mục tiêu về đích sớm với kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020.

Tiếp tục phát triển mạnh 3 trụ cột kinh doanh

Năm 2017 là năm ghi dấu ấn đặc biệt đối với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khi kỷ niệm 10 năm thành lập. Đây cũng là năm Bưu điện Việt Nam đạt được những kết quả ấn tượng, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, khẳng định vị thế và uy tín của doanh nghiệp Nhà nước chủ lực trong lĩnh vực bưu chính.

Năm 2018 của toàn Tổng công ty là quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức doanh thu 22.023 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt trên 400 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2017. Nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 680 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2017. Năng suất lao động đạt hơn 1 tỷ đồng/người/năm, tăng hơn 34% so với năm 2017.

2018, Bưu điện Việt Nam nhắm đích doanh thu hơn 22.000 tỷ

Bưu điện Việt Nam vinh dự đón nhận cờ Thi đua của Chính phủ vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017

Để đạt được mục tiêu trên, ngay từ những ngày đầu năm 2018, toàn mạng lưới sẽ tiếp tục thực hiện đổi mới tổ chức sản xuất trong toàn Tổng công ty, trong đó tập trung vào hoạt động tổ chức sản xuất tại các trung tâm khai thác vận chuyển vùng, trung tâm khai thác chia chọn tại các địa bàn trọng điểm.

Xem xét phương án đổi mới tổ chức sản xuất gắn với việc đầu tư các trang thiết bị, công cụ dụng cụ trên toàn mạng lưới nhằm mục đích nâng cao năng suất, chất lượng tại tất cả các khâu trong dây chuyền sản xuất. Chuẩn hóa hệ thống quy định, quy trình dịch vụ bưu chính truyền thống theo quy hoạch dịch vụ Bưu chính chuyển phát của Tổng công ty.

2018, Bưu điện Việt Nam nhắm đích doanh thu hơn 22.000 tỷ

Bưu điện Việt Nam đã ứng dụng rộng rãi việc khai thác bưu kiện theo theo dây chuyền công nghệ Nhật Bản

Đặc biệt, trong năm 2018, toàn Tổng công ty sẽ thúc đẩy kinh doanh theo các nhóm dịch vụ. Trong đó sẽ tập trung đẩy mạnh tiếp thị dịch vụ bưu phẩm kinh doanh, chuyển phát tài liệu, chú trọng các sản phẩm bưu phẩm bảo đảm, bưu phẩm quảng cáo, thư cổ đông, thư tuyển sinh, hướng tới các đối tượng khách hàng là các công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, phân phối sản phẩm tiêu dùng.

Đồng thời đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ Logistics, xây dựng các chuỗi giải pháp cung ứng dịch vụ cho khách hàng trong lĩnh vực chuỗi cung ứng dịch vụ công đoạn cuối của chuỗi phân phối.

2018, Bưu điện Việt Nam nhắm đích doanh thu hơn 22.000 tỷ

 

Bưu điện Việt Nam chuyển phát báo trong ngày đến từng người dân góp phần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền của Đảng và Nhà nước

Bên cạnh việc mở rộng triển khai sản phẩm tín dụng, Tổng công ty sẽ đẩy mạnh các dịch vụ đại lý bảo hiểm, xây dựng chiến lược hợp tác lâu dài, bền vững đối với việc phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ trên mạng lưới bưu điện.

Tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ thu hộ, chi hộ với các đối tác hiện có và mở rộng phạm vi, đối tác cung cấp dịch vụ. Thực hiện chuẩn hóa dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua Bưu điện, mở rộng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chi trả, triển khai hiệu quả dịch vụ chi trả bảo trợ xã hội, mở rộng chi trả người có công trên toàn quốc. Mở rộng dịch vụ thu hộ thuế đối với hộ kinh doanh cá thể, trên cơ sở đó, đề xuất việc mở rộng thu hộ đối với các sắc thuế khác.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT

Năm 2018 cũng là năm Bưu điện Việt Nam đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng sản lượng, doanh thu dịch vụ, đảm bảo an toàn và tạo thuận lợi cho người dân sử dụng dịch vụ. Tăng cường công tác truyền thông về việc triển khai dịch vụ để người dân trên toàn quốc nắm được dịch vụ và sử dụng dịch vụ qua bưu điện.

2018, Bưu điện Việt Nam nhắm đích doanh thu hơn 22.000 tỷ

Khách hàng tới Bưu điện để sử dụng các dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chinh và phân phối truyền thông

Bên cạnh đó, Tổng công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện hệ thống phần mềm Hành chính công để thuận lợi cho việc triển khai cung cấp dịch vụ, đồng thời tăng cường việc kết nối hệ thống công nghệ thông tin với các Bộ/Ngành/Địa phương thông qua hệ thống NGSP.

2018, Bưu điện Việt Nam nhắm đích doanh thu hơn 22.000 tỷ

Các sản phẩm của Bưu điện Việt Nam thu hút đông đảo sự quan tâm của khách hàng trong và người nước

Tiếp tục triển khai công tác đào tạo, tập huấn đối với CBCNV trên toàn mạng lưới, nâng cao hiểu biết của CBCNV Bưu điện về các thủ tục hành chính đảm bảo nắm vững về nghiệp vụ, kỹ năng tiếp nhận hồ sơ của người dân…

Ngoài ra, toàn Tổng công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ SXKD trên toàn mạng lưới, tiếp tục đầu tư các trang thiết bị phục vụ sản xuất, đáp ứng nhu cầu quản lý điều hành SXKD, cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao năng suất lao động trên mạng lưới…

Xuân Thạch