Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Cải cách của ngành thuế lọt TOP ASEAN 4

Tổng cục Thuế cho hay, ngành thuế đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu của Nghị quyết 19, đạt trung bình nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế.

Lý giải về kết quả tăng tới 81 bậc trong bảng xếp hạng cải thiện môi trường kinh doanh vừa được Ngân hàng Thế giới công bố, Tổng cục Thuế cho hay, đó là nhờ sự nỗ lực triển khai cải cách cả về thể chế và công tác quản lý thuế.

Cụ thể như, về thể chể, trong quá trình tham mưu, xây dựng các chính sách về thuế, yêu cầu tiên quyết được đặt ra là phaỉ rà soát, cắt giảm thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin để đơn giản hóa và chuẩn hóa các thủ tục trong lĩnh vực thuế.

Trong giai đoạn trước 2014-2015, các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng giảm thiểu thủ tục hành chính thuế đã liên tục được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Cụ thể như việc bỏ bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra kèm theo tờ khai thuế GTGT theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 71/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015, kèm theo đó là các quy định đơn giản hoá thủ tục tính thuế GTGT, TNDN tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính…

Cải cách của ngành thuế lọt TOP ASEAN 4

Riêng năm 2016, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính ban hành mới 7 thủ tục hành chính và bãi bỏ 92 thủ tục hành chính. Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng đã trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1500/QĐ-BTC về chuẩn hóa các thủ tục hành chính lĩnh vực thuế.

Theo đó, tính đến hết năm 2016, số thủ tục trong lĩnh vực thuế giảm từ 385 xuống còn 300, giảm 85 thủ tục so với thời điểm 31/12/2015, đạt tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa 22,1%. 300 thủ tục hành chính thuế còn lại đã được chuẩn hóa theo quy định.

Đáng chú ý, trong 300 thủ tục này, hiện đã có tới 118 thủ tục được thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4.

 

Lĩnh vực hoàn thuế sau một thời gian bị doanh nghiệp kêu ca nhiều, cũng đã được cải cách đột phá với sự ra đời của thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 về hướng dẫn quản lý quỹ hoàn thuế GTGT và Thông tư số 31/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC. Theo đó, các văn bản này đã quy định thời gian Kho bạc phải hoàn trả tiền hoàn thuế cho doanh nghiệp là trong thời hạn 1 ngày kể từ khi nhận được quyết định hoàn của cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế cho hay, chiến lược hiện đại hoá ngành thuế thời gian qua tiếp tục được đẩy mạnh như mở rộng thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí của doanh nghiệp, đồng thời góp phần nhằm hạn chế sự can thiệp, tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế với doanh nghiệp trong quá trình khai và nộp thuế.

Tính đến hết năm tháng 10 năm nay, hệ thống khai thuế qua mạng và dịch vụ nộp thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố. Trong đó, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% các chi cục Thuế trực thuộc. 622.654 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,64%. Số DN đăng ký nộp thuế điện tử đạt 97,90%.

Tính đến ngày 29/10, cả nước đã có 2.155 DN thực hiện kê khai hoàn thuế điện tử đạt 31,94% trên tổng số 6.747 DN đăng ký.

Đối với nhóm cá nhân nộp thuế, Tổng cụ Thuế cho hay, các dịch vụ điện tử phục vụ nhóm cá nhân cũng đã được tăng cường nhằm đơn giản việc khai, nộp thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí của người dân. Hiện, ngành thuế đã triển khai thí điểm hhai nộp thuế điện tử đối với cho thuê nhà, thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản, tiếp tục triển khai thí điểm, dần dần mở rộng thực hiện nộp thuế điện tử đối với cá nhân kinh doanh thông qua tổ chức nhận ủy nhiệm thu thuế, triển khai thí điểm khai thuế điện tử đối với cá nhân nộp lệ phí trước bạ…

Như vậy, với các kết quả được ghi nhận, ngành thuế đã hoàn thành mục tiêu chỉ số về môi trường kinh doanh mà Nghị quyết 19/2016/NQ-CP của Chính Phủ đã đặt ra Đạt trung bình nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế gồm 03 nhóm chỉ tiêu: hoàn thuế; quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế".

Phạm Huyền