Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Chánh văn phòng Bộ Công Thương làm Tổng cục trưởng Quản lý thị trường

Bộ Công Thương vừa có Quyết định bổ nhiệm Chánh văn phòng Bộ Công Thương làm Tổng cục trưởng quản lý thị trường.

Bộ trưởng Công thương quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hữu Linh, Chánh Văn phòng Bộ này nhận nhiệm vụ tại Tổng cục Quản lý thị trường, giữ chức vụ Tổng cục trưởng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/10/2018.

Chánh văn phòng Bộ Công Thương làm Tổng cục trưởng Quản lý thị trường
Ông Trần Hữu Linh.

Ông Trần Hữu Linh được bổ nhiệm chức Chánh văn phòng Bộ Công Thương vào tháng 6/2016.

Trước đó, ông Trần Hữu Linh giữ chức Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin.

Ông Trần Hữu Linh sinh năm 1977, cử nhân khoa Kinh tế đối ngoại, Trường ĐH Quốc gia Hà Nội, cử nhân Đại học Bách khoa Hà Nội, khoa Công nghệ thông tin.

 

Vào tháng 8 năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

Theo đó, về cơ cấu tổ chức, các tổ chức Quản lý thị trường ở trung ương gồm: Văn phòng Tổng cục; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính; Vụ Chính sách - Pháp chế; Vụ Thanh tra - Kiểm tra; Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường.

Các tổ chức Quản lý thị trường ở địa phương gồm: Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường gồm: Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục Quản lý thị trường liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đội Quản lý thị trường cấp huyện trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh gồm: Đội Quản lý thị trường huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội Quản lý thị trường liên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội Quản lý thị trường chuyên ngành; Đội Quản lý thị trường cơ động.

Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh và Đội Quản lý thị trường cấp huyện có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Quản lý thị trường có Tổng cục trưởng và không quá 4 Phó Tổng cục trưởng. Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

L.Bằng