Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

'Chúa đảo' Đào Hồng Tuyển muốn làm siêu dự án 3 tỷ USD ở Sài Gòn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý về việc chúa đảo Đào Hồng Tuyển muốn làm siêu dự án với tổng vốn lên tới 63.500 tỷ, chiếm 5% diện tích đất TP.HCM theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng.

Tập đoàn Tuần Châu - Công ty TNHH Âu lạc Quảng Ninh đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng đại lộ ven sông Sài Gòn với tổng vốn đầu tư khoảng 63.500 tỷ đồng (tương đương gần 3 tỷ USD) bao gồm cả chi phí lãi vay của nhà đầu tư) theo loại hợp đồng BT (đổi đất lấy hạ tầng). Dự án dự kiến sử dụng khoảng gần 12.400 ha đất, bao gồm cả quỹ đất để thực hiện dự án và thanh toán cho nhà đầu tư.

Tại hồ sơ đề xuất dự án, nhà đầu tư đề xuất được phân bổ chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí xây lắp, tư vấn, dự phòng với tổng giá trị lên đến 57.568 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí lãi vay của nhà đầu tư.

'Chúa đảo' Đào Hồng Tuyển muốn làm siêu dự án 3 tỷ USD ở Sài Gòn
Dự án đại lộ ven sông Sài Gòn còn nhiều băn khoăn do nguồn vốn quá lớn.

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng đề xuất này không phù hợp. Bởi vốn đầu tư nhà nước tham gia thực hiện dự án dưới dạng vốn hỗ trợ xây dựng công trình, chỉ được sử dụng cho các dự án có hoạt động kinh doanh, thu phí từ người sử dụng nhưng khoản thu này không đủ để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận,... Bên cạnh đó, dự án dự kiến sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 đồng trở lên thì phải trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Ngoài ra, nhà đầu tư đề xuất UBND TP.HCM bố trí quỹ đất có diện tích rất lớn, lên tới gần 12.400 ha để thực hiện dự án. Diện tích đất này, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, “tương đương khoảng 5% tổng diện tích TP.HCM".

 

Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị xem xét tính khả thi của việc bố trí các quỹ đất nêu trên trong bối cảnh “nguồn lực đất đai hiện nay rất hạn chế”.

Bên cạnh đó, dự án có quy mô lớn và phức tạp, cần đánh giá kỹ tác động về kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường của dự án đối với người dân tại khu vực dự án nói riêng và TP.HCM nói chung.

Vì thế, Bộ này đề nghị UBND TP.HCM lấy ý kiến góp ý của các cơ quan chức năng đối với các vấn đề nêu trên của dự án.

Trường hợp cần thiết, để tránh ý kiến trái chiều, việc thực hiện dự án cần được lấy ý kiến rộng rãi cư dân thuộc khu vực dự án và hội đồng nhân dân để đảm bảo sự đồng thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Do dự án có tổng mức đầu tư rất lớn, nhà đầu tư cần chứng minh khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn dự kiến huy động vào dự án, tiến độ huy động vốn cũng như sự sẵn sàng của các bên cho vay đối với dự án nhằm đảm bảo tính khả thi trong thực hiện dự án, đảm bảo tỷ lệ vốn chủ sở hữu và vốn vay theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, nhà đầu tư đề xuất được chỉ định thực hiện dự án theo Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng dự án không thuộc trường hợp được áp dụng chỉ định thầu. Cho nên, cần tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định hiện hành, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Lương Bằng