Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Dân kinh doanh vàng kêu ca về 'giấy phép con'

Hiệp hội Kinh doanh vàng vừa có công văn gửi đến Thủ tướng Chính phủ kiến nghị về việc bãi bỏ nhiều 'giấy phép con' liên quan đến hoạt động DN kinh doanh vàng.

Nội dụng nổi bật trong bản kiến nghị ngày 28/6/2016 của Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (hiệp hội) là liên quan đến việc DN vay vốn bằng vàng.

Cụ thể, hiệp hội kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Tư pháp xem xét lại, không nên coi việc DN vay vàng của các tổ chức, cá nhân làm vàng nguyên liệu cho sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ là hoạt động kinh doanh vàng khác để áp đặt DN phải xin phép cơ quan quản lý Nhà nước.

Theo hiệp hội, Luật các Tổ chức tín dụng 2010 không quy định về điều kiện huy động vàng đối với các DN. Hơn nữa, Thông tư 11/2011/TT - NHNN cũng chỉ quy định chấm dứt huy động vốn bằng vàng của các TCTD. Do đó, hoạt động huy động vàng của các DN được điều chỉnh theo quy định tại Luật đầu tư 2014, Luật DN 2014 và Bộ luật Dân sự 2005.

Dân kinh doanh vàng kêu ca về 'giấy phép con' 

Theo quy định tại Luật đầu tư 2014, việc DN vay vàng của các tổ chức, cá nhân không thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Hơn nữa, hoạt động này cũng không thuộc hoạt động kinh doanh vàng khác quy định tại Nghị định 24/NĐ- CP.

Các DN chỉ vay vàng để làm nguyên liệu cho sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và trả lãi cho người gửi, chứ DN không cho vay lại, không thu phí giữ hộ. Như vậy, hoạt động vay vàng của DN chỉ là một công đoạn của quá trình sản xuất, kinh doanh vàng trang sức và nó không phát sinh lợi nhuận. Do vậy, hoạt động này không thể được coi như hoạt động kinh doanh vàng khác theo quy định của Nghị định 24/NĐ-CP.

 

Theo hiệp hội, hoạt động kinh doanh vàng khác bao gồm kinh doanh vàng trên tài khoản, sàn vàng, giao dịch vàng phái sinh (giao dịch vàng kỳ hạn, giao dịch vàng quyền chọn, giao dịch vàng tương lai), quỹ đầu tư vàng...

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng kiến nghị không cần xin phép kinh doanh vàng miếng đối với các chi nhánh/địa điểm kinh doanh trực thuộc công ty, kể cả thay đổi địa điểm kinh doanh vàng miếng.

Theo đó, khi một DN đã được NHNN cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng thì đề nghị NHNN cho phép tất cả các chi nhánh/địa điểm kinh doanh trực thuộc không phải xin phép nữa mà chỉ cần làm Thông báo tăng mạng lưới mua bán vàng miếng theo nội dung thông tư 16/2012/TT-NHNN. Vì đây là hoạt động đã được NHNN cấp giấy phép, nay do DN phải thay đổi địa điểm kinh doanh nên không cần tiếp tục xin giấy phép cho hoạt động đã được cấp phép.

M. Hà