Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam
Lạng Sơn:

Bệnh viện 7 năm dở dang, cạn tiền xin thêm gần 800 tỷ

 Dự án bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn được UBND tỉnh duyệt với vốn đầu tư xấp xỉ 1.000 tỷ đồng vào năm 2009. Nhưng sau đó, dự án “đội vốn” lên thành gần 1.800 tỷ đồng, vượt quy mô vốn Trái phiếu Chính phủ của dự án. Lạng Sơn vừa có tờ trình xin thêm 761 tỷ để hoàn thiện giai đoạn 2.

Mới đây UBND tỉnh Lạng Sơn đã có tờ trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường) giai đoạn 2.

Dự án giai đoạn 1 được duyệt năm 2009, có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, trong đó vốn trái phiếu Chính phủ gần 900 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 100 tỷ.

Dự án đã được bố trí đủ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và 2014-2016 và cơ bản hoàn thành giai đoạn 1.

Bệnh viện 7 năm dở dang, cạn tiền xin thêm gần 800 tỷ
Tiến độ dự án bệnh viện đa khoa Lạng Sơn thời điểm đầu năm 2017.

UBND tỉnh Lạng Sơn cho hay, dự án giai đoạn 2 dự kiến có tổng mức đầu tư hơn 761 tỷ đồng, đề xuất sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư một số hạng mục còn thiếu như khoa truyền nhiễm, khoa Y học cổ truyền,... và một số trang thiết bị.

 

Trả lời đề xuất này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng việc tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 của dự án là cần thiết. Tuy nhiên, theo Nghị quyết 62 ngày 17/9/2015 của Chính phủ thì bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn “không thuộc đối tượng đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020”. Còn với nguồn vốn ngân sách trung ương, dự án này cũng không thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Để có nguồn vốn thực hiện dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng 10% vốn dự phòng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Lạng Sơn để bố trí cho dự án này.

Trước đó, tại kết luận thanh tra công tác quản lý ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành đầu năm 2017, Bộ Tài chính đã chỉ ra nhiều tồn tại trong việc phê duyệt các dự án đầu tư trên địa bàn Lạng Sơn, điển hình là dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn đầu tư bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ.

Theo Bộ Tài chính, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt dự án này không đúng quy định, vượt quá khả năng của nguồn vốn dẫn đến phải điều chỉnh dự án, đầu tư không đồng bộ, có nguy cơ gây lãng phí lớn.

Cụ thể, năm 2009 dự án được tỉnh Lạng Sơn duyệt với vốn đầu tư là xấp xỉ 1.000 tỷ đồng, quy mô 700 giường bệnh.

Tuy nhiên, 3 năm sau, dự án “đội vốn” lên hơn 1.500 tỷ đồng, vượt quy mô vốn Trái phiếu Chính phủ của dự án, do điều chỉnh hạng mục các khoa nội trú tăng từ 12 tầng lên 15 tầng, bổ sung khu nhà nghỉ giành cho người nhà bệnh nhân, điều chỉnh diện tích các phòng, khoa,...

Lương Bằng