Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Phản hồi Kiểm toán Nhà nước: Bộ KH-ĐT khẳng định không sai

Kết luận của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong việc quản lý vốn đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT). Tuy nhiên, Bộ này khẳng định không sai và sẽ tiếp tục có ý kiến với KTNN.

Bỏ trăm tỷ mua máy chữa bệnh rồi… cất kho, bỏ hỏng

Không phải Bộ KH-ĐT tùy tiện

Tại báo cáo Kết luận Kiểm toán Quyết toán Ngân sách nhà nước 2015, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra nhiều tồn tại hạn chế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Việc quản lý chặt chẽ vốn đầu tư công là cần thiết. Ảnh: L.Bằng

KTNN cho rằng, tiến độ giao chi tiết kế hoạch vốn chậm và giao nhiều lần (11 lần), trong đó có 10 lần giao sau ngày 31/12/2014, không đúng quy định tại Luật ngân sách nhà nước 2002.

Thừa nhận có việc kế hoạch vốn giao chậm, nhưng Thứ trưởng Đào Quang Thu giải thích: Năm 2015 là năm đầu thực hiện Luật Đầu tư công, có nhiều quy định mới, các dự án có nhiều thủ tục, địa phương, các bộ có nhiều lúng túng. Những phương án các bộ địa phương đưa lên có nhiều sai sót. Cho nên, Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính phải rà đi rà lại nhiều lần trên tinh thần nghiêm túc thực hiện Luật Đầu tư công. Chúng tôi làm từng đợt, cái nào đúng thì cho đi, chưa đúng thì sửa lại. Cho nên bị chậm.

Ngoài ra, KTNN cho rằng Bộ KH-ĐT đã bố trí vốn 575 tỷ đồng cho 18 dự án không có cơ sở và kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ KH-ĐT kiểm điểm và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.

Ông Đào Quang Thu cho rằng: Đây là các dự án do UBND các tỉnh, thành phố đề nghị bằng văn bản, không phải do Bộ KH-ĐT tự ý đề xuất. Trong văn bản đề nghị, các địa phương đều khẳng định các dự án này là rất quan trọng, cấp bách, có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương, các địa phương không có khả năng cân đối được vốn đầu tư nên đề nghị Bộ KH-ĐT báo cáo Thủ tướng xem xét, hỗ trợ.

“Bộ đã rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng, Bộ KH-ĐT giao chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án này”, ông Đào Quang Thu cho biết.

 

Lãnh đạo Bộ KH-ĐT cũng khẳng định, việc bố trí vốn cho 18 dự án này là có cơ sở. “Chúng tôi cũng đã giải trình nhiều với kiểm toán về vấn đề này”, ông Thu nói.

KTNN cũng cho rằng: Bộ KH-ĐT không bố trí đủ vốn cho 14 dự án hoàn thành trước 31/12/2014 và 39 dự án dự kiến hoàn thành năm 2015.

Đại diện Bộ KH-ĐT phân trần,  sở dĩ các bộ, địa phương chưa bố trí đủ mức vốn cho các dự án theo tổng mức đầu tư được duyệt trong kế hoạch 2015 là do trong quá trình thực hiện, các dự án này đã tiết kiệm thông qua công tác đấu thầu, qua điều chỉnh biện pháp thi công… Một số dự án địa phương cam kết bố trí bằng các nguồn lực hợp pháp khác, hoặc thực hiện dự án đến điểm dừng kỹ thuật. Bộ KH-ĐT cho rằng, đề xuất của các địa phương là hợp lý trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn khó khăn.

Bộ KH-ĐT khẳng định không sai

Trên thực tế, trước khi ban hành kết luận kiểm toán, KTNN thường gửi dự thảo để các cơ quan có liên quan giải trình lại các nội dung được kiểm toán. Vì sao, khi kết luận được ban hành, vẫn có tình trạng tiếp tục có ý kiến với kết luận của KTNN như trường hợp Bộ KH-ĐT?

Bộ KH-ĐT thừa nhận, đã từng giải trình nhiều lần với Kiểm toán Nhà nước, nhưng không được tiếp thu.

Đại diện Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân cho biết, đơn cử với việc Bộ KH-ĐT bố trí hơn 575 tỷ đồng cho 18 dự án không có cơ sở, Bộ KH-ĐT kiến nghị đưa kết luận này ra khỏi kết luận kiểm toán nhưng Kiểm toán Nhà nước có quan điểm của khác. Bộ KH-ĐT ít nhất giải trình 2 lần, cả trực tiếp lẫn văn bản. Lần gần nhất là ngày 12/4/2017.

Thứ trưởng Đào Quang Thu cho biết: Tất cả điều này Bộ đã giải trình với Kiểm toán Nhà nước. Tuy nhiên có thể có quan điểm khác nhau, cách tiếp cận khác nhau nên còn ý kiến khác nhau. Khi ra thảo luận ở Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, họp bàn về quyết toán ngân sách nhà nước tôi cũng nêu vấn đề này.  

Ông Đào Quang Thu cũng cho biết sẽ báo cáo Chủ tịch Quốc hội, làm việc lại với KTNN về những ý kiến phản hồi này của Bộ KH-ĐT.

Trước đề nghị xử lý sai phạm của các tập thể cá nhân, lãnh đạo Bộ KH-ĐT khẳng định nếu có sai phạm thì sẽ xử lý theo đúng quy định. Tuy nhiên, ông Đào Quang Thu quả quyết: "Tôi khẳng định Bộ KH-ĐT không sai”.

Lương Bằng