Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Quảng Ninh đạt giải thưởng quốc tế dành cho chính quyền số

UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ được Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) trao "Giải thưởng chính quyền số năm 2018", nhờ có những nỗ lực trong xây dựng Chính phủ điện tử hiệu quả.

Tỉnh Quảng Ninh trong nhiều năm qua đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác hoạch định, quản lý đem lại hiệu quả cao. Đến nay đã có hơn 400 đơn vị hành chính của tỉnh tham gia ứng dụng chính quyền điện tử; hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu một cửa điện tử được triển khai; hơn 1.500 dịch vụ công trực tuyến với trên 600 nghìn hồ sơ được giải quyết mỗi năm thông qua ứng dụng CNTT; góp phần đưa Quảng Ninh vươn lên đứng đầu toàn quốc về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR Index).

Với những nỗ lực và kết quả đã đạt được, lãnh đạo Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) thống nhất đề cử UBND tỉnh nhận giải thưởng ASOCIO dành cho chính quyền số (Digital Government).

Quảng Ninh đạt giải thưởng quốc tế dành cho chính quyền số

Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) sẽ tổ chức trao Giải ASOCIO cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân xuất sắc tại 24 nền kinh tế thành viên ASOCIO vào ngày 7 và 8/11, tại Nhật Bản. UBND tỉnh Quản Ninh vinh dự được nhận giải thưởng này.

 

Giải thưởng ASOCIO là giải thưởng công nghệ thông tin (CNTT) uy tín hàng đầu khu vực do Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á - châu Đại Dương tổ chức. Sự kiện có tầm ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển ngành CNTT toàn cầu, thu hút sự tham dự của các đại biểu đến từ 24 quốc gia và nền kinh tế tại 2 châu lục.

Năm 2018, Giải thưởng ASOCIO được trao cho 4 hạng mục, bao gồm: Chính phủ số; doanh nghiệp CNTT xuất sắc; tổ chức ứng dụng CNTT xuất sắc và tổ chức đào tạo CNTT xuất sắc. Được biết, đến nay mới chỉ có 7 tổ chức, cá nhân của Việt Nam từng nhận được giải thưởng ASOCIO.

Tính từ đầu năm đến tháng 10/2018, tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận 589.005 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 586.497 hồ sơ thủ tục hành chính. Hệ thống Chính phủ điện tử của Quảng Ninh đã tích hợp các hoạt động tiếp nhận, giải quyết, hỗ trợ giải quyết thủ tục 24/7. Kết quả tính đến ngày 24/10/2018, tỉnh Quảng Ninh đã giải quyết 99% hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn; trao đổi 4.695.747 văn bản qua mạng internet.

Năm đơn vị đứng Top đầu của tỉnh Quảng Ninh đã giải quyết đạt 100% hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn cho người dân và doanh nghiệp… gồm Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí, Sở Khoa học và Công nghệ.

 M.M