Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Quảng Ninh: Điểm sáng xây dựng chính quyền điện tử

Việc xây dựng chính quyền điện tử và Trung tâm Hành chính công được Quảng Ninh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện ba khâu đột phá chiến lược, góp phần cải cách hành chính và nâng cao năng lực các chỉ số cạnh tranh.

Xây dựng hiệu quả chính quyền điện tử

Sau 5 năm (2012-2017) triển khai Đề án Xây dựng chính quyền điện tử, Quảng Ninh đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác hoạch định, quản lý. Nhiều dự án CNTT đã được triển khai giúp chính quyền phục vụ người dân tốt hơn, góp phần đưa Quảng Ninh vươn lên đứng đầu toàn quốc về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR Index).

Về hạ tầng phần cứng, Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đã hoàn thành cơ bản đạt tiêu chuẩn Tier 3, chuẩn quốc tế TIA-942 về Data Center, là nơi tập trung, tích hợp an toàn các kho dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin và các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông toàn tỉnh. Đây là Trung tâm thứ 2 trong toàn quốc được Bộ Thông tin  và Truyền thông công nhận đạt tiêu chuẩn.

Về hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, Quảng Ninh dùng chung duy nhất một Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, đã được tích hợp chữ ký số (đạt tỷ lệ 100%) được triển khai tại các cơ quan, đơn vị địa phương từ cấp tỉnh đến cấp xã và hoàn thành việc triển khai đến các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn như ngành Thuế, Hải quan, Tòa án, Viện kiểm sát,...Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các đơn vị trong toàn tỉnh đạt gần 97%, hệ thống cũng được kết nối liên thông với Hệ thống của Văn phòng Chính phủ.

Quảng Ninh: Điểm sáng xây dựng chính quyền điện tử

Quảng Ninh cũng sử dụng duy nhất Hệ thống một cửa liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã. Toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính được theo dõi trên phần mềm, người dân có thể tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ qua mạng internet.

Về cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4, tỉnh triển khai dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ duy nhất là http://dichvucong.quangninh.gov.vn. Đến nay cung cấp trên 70% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh cho phép tổ chức/cá nhân theo dõi, tra cứu tình hình xử lý khi nộp hồ sơ; đồng thời hệ thống cũng tự động gửi tin nhắn đến di động, email của tổ chức/cá nhân đã đăng ký để theo dõi, tra cứu quá trình xử lý hồ sơ.

Quảng Ninh đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, 14/14 Trung tâm Hành chính công cấp huyện và 186/186 Bộ phận tiệp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Các Trung tâm hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã được trang bị các thiết bị hiện đại như máy tính, máy quét, camera, màn hình hiển thị thông tin, kios lấy số tự động... 100% các xã, phường, thị trấn đều tác nghiệp trên hệ thống phần mềm Một cửa hiện đại dùng chung của tỉnh.

 

Hiện nay, tỉnh đang tích cực triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia và đang thực hiện theo phần mềm dùng chug của các Bộ, ngành Trung ương. Bên cạnh đó, tỉnh thực hiện có hiệu quả đối với 19 phần mềm chuyên ngành do tỉnh Quảng Ninh triển khai xây dựng.  

Điểm sáng xây dựng chính phủ số

Đến nay, hơn 400 đơn vị hành chính của Quảng Ninh đã tham gia ứng dụng chính quyền điện tử,  trung bình trên 1 triệu lượt văn bản trao đổi qua mạng hàng năm, tiết kiệm trên 30 tỷ đồng chi phí hành chính mỗi năm, riêng tiết kiệm chi phí gửi nhận văn bản một năm gần 15 tỷ đồng. Hơn 1.500 dịch vụ công trực tuyến, trên 600 nghìn hồ sơ được giải quyết mỗi năm giúp tiết kiệm chi phí xã hội trung bình một năm trên 70 tỷ đồng.

Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu một cửa điện tử được triển khai giúp địa phương này minh bạch hóa quá trình giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan quản lý nhà nước cho người dân, doanh nghiệp, cho phép người dân tham gia giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cơ quan nhà nước. Hệ thống giúp giảm tới 40% thời gian và giảm số lần phải đi lại tối thiểu một lần/giao dịch của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp.

Tính từ đầu năm đến tháng 10/2018, Quảng Ninh đã tiếp nhận 589.005 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 586.497 hồ sơ thủ tục hành chính. Tính đến ngày 24/10/2018, tỉnh đã giải quyết 99% hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn; trao đổi 4.695.747 văn bản qua mạng internet.

Chính quyền điện tử của Quảng Ninh là mô hình đầu tiên trong cả nước được Trung ương, các tỉnh bạn đánh giá cao và được người dân, doanh nghiệp ghi nhận, ủng hộ.

Để tăng cường hiệu quả ứng dụng CNTT trong xây dựng chính quyền điện tử, thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ xây dựng và ban hành Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2018-2020, từng bước thực hiện chuyển đổi số, tăng cường khả năng hội nhập quốc tế về công nghệ thông tin nhằm tiếp cận hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia; hoàn thiện, mở rộng các phần mềm, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu đã xây dựng của hệ thống chính quyền điện tử đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng của người dân.

M.M