Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Quy hoạch Vân Đồn với tầm nhìn dài hạn

UBND tỉnh Quảng Ninh đã chọn Công ty Arcadis & Callison RTKL (Mỹ) để tư vấn về công tác lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch chung xây dựng cho Khu kinh tế Vân Đồn theo định hướng là đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Sáng 16/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thành đã làm việc với các sở, ngành và đơn vị tư vấn, Arcadis & Callison RTKL về công tác lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch chung xây dựng cho Khu kinh tế Vân Đồn theo định hướng là đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế, đơn vị được UBND tỉnh Quảng Ninh giao chủ trì, triển khai lập quy hoạch, đến nay, quy trình triển khai lập quy hoạch đã chuẩn bị cơ bản các văn bản cơ sở pháp lý, thành lập hội đồng và thống nhất lựa chọn đơn vị tư vấn.

Theo ông Nguyễn Văn Thành, đây là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng mô hình phát triển khu vực theo hướng đặc khu hành chính - kinh tế nên Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo mời gọi các tư vấn hàng đầu thế giới với mong muốn xây dựng các quy hoạch chất lượng cao, tầm nhìn dài hạn, toàn diện. Quảng Ninh đã quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn là Công ty Arcadis & Callison RTKL (Mỹ).

Các quy hoạch của Vân Đồn sẽ được tiến hành đồng thời với quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh do các đơn vị tư vấn nước ngoài đã lập trước đó. Do đó, trong quá trình lập quy hoạch, đơn vị tư vấn Arcadis & Callison RTKL cần có sự trao đổi để đảm bảo quy hoạch có tính tương thích cao với quy hoạch chung, đồng thời đảm bảo các yêu cầu của đặc khu kinh tế.

Quảng Ninh sẽ thành lập Tổ công tác hỗ trợ, cùng làm việc với Arcadis & Callison RTKL, đặc biệt trợ giúp đơn vị trong việc nắm bắt thực trạng, đánh giá tình hình thực tiễn cụ thể trong điều kiện của Việt Nam, khu vực và tỉnh Quảng Ninh. Sản phẩm sẽ được xác nhận theo từng giai đoạn để đảm bảo chất lượng, tiến độ tốt nhất.

Quy hoạch Vân Đồn với tầm nhìn dài hạn
 


Vân Đồn sẽ định hướng trở thành Khu hành chính- kinh tế mới, phù hợp với thực tiễn, không phải mô hình đặc khu cũ của những năm 1970 - 1980. Trong đó, Vân Đồn sẽ đón bắt được những yêu cầu phát triển cả về thương mại tự do, dịch vụ hiện đại và đặc biệt là một thành phố đảo xanh, sạch, đẹp, sinh thái và có khả năng chống lại những biến đổi khí hậu mang tính cực đoan, trở thành một cực điển hình về chống biến đổi khí hậu của khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị các chuyên gia tiến hành bước nghiên cứu một cách sâu sát và kỹ lưỡng nhất trước khi triển khai các bước tiếp theo. Quy hoạch cần đảm bảo đúng tiến độ hoàn tất cơ bản vào ngày 16/4/2018 như đã cam kết.

M.M