Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Tăng trưởng GDP quý II bứt phá

Tổng cục Thống kê cho hay tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2017 ước tính tăng 5,73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 29/6, Tổng cục Thống kê công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017.

Tổng cục Thống kê cho hay tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2017 ước tính tăng 5,73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, GDP quý II tăng 6,17%, cao hơn mức tăng 5,15% của quý I.

 
Tăng trưởng GDP quý II bứt phá

GDP quý II cao hơn quý I hơn 1 điểm phần trăm - mức bứt phá cao nhất trong giai đoạn từ 2011 đến nay.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, cho rằng: Tốc độ tăng GDP quý II cao hơn quý I hơn 1 điểm phần trăm là mức bứt phá cao nhất trong giai đoạn từ 2011 đến nay. Cụ thể, năm 2012 quý II cao hơn quý I 0,33 điểm phần trăm. Năm 2015 GDP quý II cao hơn quý I là 0,3%. Còn năm 2016 GDP quý II cao hơn quý I là 0,3.

Trong 3 khu vực, khu vực dịch vụ đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng với mức đóng góp 2,59 điểm phần trăm. Khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 2 điểm phần trăm. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ đóng góp 0,43 điểm phần trăm.

Tổng cục Thống kê lưu ý sự suy giảm của ngành khai khoáng trong khu vực công nghiệp và xây dựng. Theo đó, ngành khai khoáng giảm 8,2%, là mức giảm sâu nhất so với cùng kỳ các năm từ 2011 trở về đây.

Khai khoáng suy giảm kéo mức tăng trưởng của ngành công nghiệp chỉ tăng 5,33%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 9,66% và 7,01% của cùng kỳ năm 2015 và 2016.

L.Bằng