Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Toàn cảnh quy trình và các mốc thời gian đáng nhớ của trạm BOT Cai Lậy

Toàn bộ quy trình hoạt động và các mốc thời gian đáng nhớ liên quan đến trạm thu phí BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

 

(Theo VTC1)