50 người Việt giàu nhất sàn chứng khoán có bao nhiêu tài sản?

Bằng thu nhập 1 năm của 4,3 triệu người Việt Nam, đủ để du lịch châu Âu suốt 57.000 năm là số tài sản của 50 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt.

 

(Theo Zing)