Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Cách chức giám đốc tư vấn nhận chìm bùn nhiệt điện Vĩnh Tân

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, chiều nay ngày 10/8/2017, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc kỷ luật viên chức quản lý đối với ông Hà Quốc Quân.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 10/8/2017.

 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp quyết định kỷ luật ông Hà Quốc Quân bằng hình thức cách chức vì đã có hành vi vi phạm pháp luật là thành lập doanh nghiệp tư nhân; tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp tư nhân; kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, không đầy đủ; các hành vi nêu trên đã vi phạm các quy định về những việc viên chức không được làm và quy định những hành vi bị nghiêm cấm đối với viên chức.

Cách chức giám đốc tư vấn nhận chìm bùn nhiệt điện Vĩnh Tân

Trước đó, khi có thông tin ông Quân thành lập và điều hành DN riêng, tham gia tư vấn nhận chìm bùn xuống biển Bình Thuận, Bộ Công thương đã cho kiểm tra, sau đó đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Hà Quốc Quân để tập trung kiểm điểm, làm rõ các vi phạm và sẽ xem xét xử lý kỷ luật ông Hà Quốc Quân theo đúng quy định.

L.Bằng