Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đi xúc tiến trốn sang Đức: Bộ Công Thương không liên quan?

Bộ Công Thương cho hay trong công hàm gửi Đại sứ quán Đức có danh sách chính thức của đoàn và 3 cá nhân không được duyệt cũng tham gia xúc tiến. Họ phải tự chịu trách nhiệm về chuyến công tác của mình (nếu có).

Trước phản ánh của báo chí về việc “có sự lợi dụng đoàn xúc tiến thương mại trốn sang Đức”, Bộ Công Thương vừa lên tiếng chính thức.

Bộ Công Thương cho hay, theo kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2015 tại Đức và Ba Lan, Vụ Thị trường châu Âu đã đăng thông tin mời các doanh nghiệp tham gia.

Đến ngày 29/10/2015, có 19 doanh nghiệp đăng ký theo thư mời tham gia Đoàn xúc tiến thương mại.

 
Đi xúc tiến trốn sang Đức: Bộ Công Thương không liên quan?
Trụ sở Bộ Công thương.

Trong quá trình triển khai, Bộ đã chỉ đạo rà soát trên tinh thần tiết kiệm và hiệu quả. Do vậy, Vụ Thị trường châu Âu rà soát lại và chỉ đồng ý 16 doanh nghiệp. Bộ đã ban hành Quyết định ngày 13/11/2015 thành lập đoàn xúc tiến thương mại.

Ngày 16/11/2015, lãnh đạo Vụ Thị trường châu Âu đã ký công hàm gửi Đại sứ quán Đức tại Hà Nội thông báo danh sách chính thức của Đoàn và 3 cá nhân không được duyệt tham gia Đoàn phải tự chịu trách nhiệm về chuyến công tác của mình (nếu có). Công hàm này được chuyển trực tiếp tới Đại sứ quán Đức trước khi phía Đức cấp visa.

Bộ Công Thương khẳng định: Quyết định thành lập Đoàn xúc tiến thương mại tại Đức và Ba Lan không có tên các cá nhân được cho là lợi dụng đoàn xúc tiến thương mại trốn sang Đức như đã được đề cập trên báo chí.

“Đoàn xúc tiến thương mại đã hợp tác đầy đủ và cung cấp các thông tin liên quan cho cơ quan công an khẳng định đoàn không liên quan đến việc các cá nhân trốn ở lại”, Bộ Công Thương cho biết.

Lương Bằng