Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Phát ngôn ấn tượng của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được đánh giá là người thẳng thắn nhận trách nhiệm trong thời gian giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ, cùng điểm lại những phát ngôn ấn tượng của ông.

 

(Theo VTC News)